ارتباط با ما

آدرس پست الکترونیکی سردبیر : khalily@sarmayevaservat.ir

آدرس پست الکترونیکی مدیر مسئول :  s.pakdel@sarmayevaservat.ir

آدرس پست الکترونیکی مدیر سایت : hadiss.nadem@gmail.com

اینستاگرام: sarmayevaservat

روابط عمومی و تبلیغات: ۰۹۳۵۲۵۰۱۴۹۵