درباره ما

درباره “سرمایه وثروت”

دوهفته نامه اقتصادی وفرهنگی “سرمایه وثروت” افتخار آن را دارد که سال اول انتشارخود را در دل سرزمینی آغاز کرد به گستره ساقه های سبز ورقصنده دامن پرچین شالیزارها وبه توفندگی پنجه های نیرومند امواج آبی وخروشان خزر، لبریز از عطر برگ سبز چای وترنم ترانه های شیرین گیلکی در لابلای درختان زیتون که متواضعانه بازوان پر بار خود را به روی هر رهگذر مشتاقی می گشایند ومردمانی که تمام صفا و طراوت سرزمینشان را در قلب مهربان خود جای داده تا”به رنج” دستمایه زندگیشان را بر سفره خاطرات شیرین هموطنان جای دهند.

و اما “سرمایه وثروت” از سال دوم با گستره کشوری، پا به میدان فرهنگ جامعه ای گذاشت که علی رغم فقدان فاکتورهای توسعه پایداراقتصادی، کاهش منابع وذخایر آبی، رویش قارچ گونه سازه های ملون وتراکم صدای بوق ودود خودروها در خیابان های آن، هنوز پتانسیل لازم برای توسعه را یکجا دردرون خود دارد. شرایط اقلیمی مناسب همراه با منابع طبیعی ارزشمند، نیروی انسانی جوان وتحصیل کرده در کنار نیروهای با تجربه همچنین سابقه فرهنگی غنی که اگر تنوع وتعدد مظبوعات را با محوریت توسعه پایدار به آن بیفزاییم، بستر مناسبی برای تحولات اجتماعی – اقتصادی سودمند، فراهم خواهد شد.

در اندیشه ما “سرمایه”  هرآنچه است که تک تک ایرانیان از آن برخوردارند که می تواند هوش وتوانایی ذهنی، تخصص وتجربه کاری، توان مدیریتی، میزان تحصیلات، شوق وعلاقه به یک فن یا حتی مهارت هنری باشد و”ثروت”  رهاورد به کار گیری این توانایی های بالقوه است که در قالب یک اثر هنری، چرخش چرخ های یک کارخانه، نگارش یک کتاب و یا رویش درختان میوه در گستره باغ های کشور می تواند متبلور شود.

از اینرو “سرمایه وثروت” با علم بر منشور اخلاق حرفه ای مطبوعات و اعتقاد به نقش عمیق آن در افزایش سطح آگاهی حقیقی شهروندان، هدف خودرا “انعکاس فرایند محور نیازهای فرهنگی واقتصادی کشور” قرارداده، براین باور است که تنها از طریق شهروندان آگاه، متفکر وبا پشتکارهست که می توان “سرمایه” های بالقوه طبیعی، انسانی ومالی را با درک صحیح جایگاه اقتصادی و فرهنگی، در مسیر تولید”ثروت” های مادی ومعنوی قرار داد.

همچنین این رویکرد مارا وا می دارد تا با بازتاب “سرمایه”ها وپتانسیل های انسانی در قاب هم اندیشی رسانه ای خود، زمینه های دسترسی به “ثروت” های اجتماعی را فراهم کنیم.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : سوسن پاکدل

سردبیر : عبدالله خلیلی

چاپ : هم میهن

توزیع : دنیای اقتصاد

مدیر سایت : حدیث نادم

نسخه الکترونیکی : موجود در سایت جار